Loans for Agriculture and Rural Production

Để vận hành kinh doanh hiệu quả, hãy tiếp cận nguồn vốn từ sản phẩm vay vốn sản xuất kinh doanh của OCB. Vay vốn sản xuất, kinh doanh và dễ dàng giải quyết những khó khăn của bạn một cách hiệu quả và nhanh chóng.

Select product type

Đối tượng khách hàng

Khách hàng có hoạt động sản xuất nông nghiệp nông thôn và có nhu cầu vay vốn tại OCB

Loan term
  • Lên đến 120 tháng, tùy theo mục đích sử dụng vốn của khách hàng
Loan limit
  • Lên đến 3 tỷ đồng
Loan method
  • Cho vay từng lần hoặc cho vay hạn mức
  • Phương thức lưu vụ
Loan to Value Ratio/ Mortgage
  • Tối đa 80% giá trị tài sản bảo đảm là Bất động sản

Service register

Please kindly fill in the form with your information, we will contact you in soonest time.
Customer support
(84) 28 7305 6678