undefined

Levels of Membership

Tiêu chí Diamond Elite Diamond Gold

Silver

Tổng số dư các tài khoản gửi tiết kiệm từ 01 tháng trở lên Từ 20 tỷ Từ 10 tỷ –
dưới 20 tỷ
Từ 5 tỷ –
dưới 10 tỷ

Từ 1 tỷ

Số dư bình quân trên tài khoản tiền gửi tiết kiệm 03 tháng gần nhất

Từ 10 tỷ Từ 5 tỷ –
dưới 10 tỷ
Từ 3 tỷ –
dưới 5 tỷ

Từ 1 tỷ

Số dư bình quân trên tài khoản tiền gửi thanh toán 03 tháng gần nhất

Từ 1 tỷ

Từ 500 triệu – dưới 1 tỷ Từ 100 triệu – dưới 500 triệu

Từ 50 triệu

Số dư bình quân trên tài khoản tiền gửi thanh toán 12 tháng gần nhất

Từ 250 triệu Từ 150 triệu – dưới 250 triệu Từ 50 triệu – dưới 150 triệu Từ 30 triệu – dưới 50 triệu

Giá trị khoản vay còn hiệu lực

  Từ 05 tỷ Từ 03 tỷ - dưới 05 tỷ

Từ 02 tỷ -
dưới 03 tỷ

Giá trị tổng tài sản đầu tư còn nắm giữ

  Từ 10 tỷ đồng Từ 05 tỷ - dưới 10 tỷ

Từ 02 tỷ -
dưới 05 tỷ

Doanh số phí bảo hiểm nhân thọ (kỳ đóng phí đầu tiên)

  Từ 160 triệu Từ 100 triệu – dưới 160 triệu

Từ 50 triệu – dưới 100 triệu

SDBQ tài khoản lương

  Từ 200 triệu Từ 100 triệu – dưới 200 triệu

Từ 50 triệu – dưới 100 triệu

Chức vụ tại các đối tác của OCB

 

Cấp lãnh đạo các công ty doanh nghiệp đang giao dịch tại OCB

Mối quan hệ với KH ưu tiên hiện hữu

 

Ba mẹ ruột/ vợ chồng/ con cái

* Đơn vị tính: VNĐ

Make an appointment

  • 41 & 45 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM
  • pkkhut.rb@ocb.com.vn
  • 1800 6678
Chọn chi nhánh tư vấn *
Province/City
District
Chọn chi nhánh
Thời gian đề xuất
Select consulting needs
Customer support
1800 6678