Gói Tài Khoản Invest

Gói Tài Khoản Invest

Gói tài khoản OCB - Invest và OCB – Invest Pro là bộ sản phẩm Gói tài khoản dành cho Khách hàng cá nhân (gồm Tài khoản thanh toán; Thẻ ghi nợ quốc tế OCB Mastercard Passport; Dịch vụ Ngân hàng điện tử) có nhu cầu đầu tư, kinh doanh với các tiện ích ngân hàng hiện đại và đặc quyền ưu đãi, từ đó giúp khách hàng tăng tốc đầu tư, kinh doanh hiệu quả.

Tiện ích vượt trội

 • Sinh lộc, phát tài cùng tài khoản số đẹp như ý
 • Tiện ích ngân hàng hiện đại và các đặc quyền ưu đãi
 • Giao dịch ưu tiên, hỗ trợ dịch vụ nhanh chóng

Đặc quyền ưu đãi:


Gói tài khoản OCB Invest
 • Tận hưởng 8 đặc quyền riêng biệt dành cho Khách hàng ưu tiên
 • Tặng số tài khoản đẳng cấp có giá trị lên tới 100 triệu đồng
 • Hạn mức giao dịch chuyển tiền lên tới 10 tỷ đồng/ngày
 • Tặng thẻ ghi nợ Quốc tế Master Passport với hạn mức chi tiêu lên tới 200 triệu đồng/ngày
 • Hoàn tiền lên đến 1% cho mọi giao dịch chi tiêu thẻ
 • Giảm 0,5% lãi suất vay thấu chi cầm cố Sổ tiết kiệm
 • Miễn 100% các loại phí giao dịch  
 • Giao dịch ưu tiên, hỗ trợ dịch vụ nhanh chóng
Gói tài khoản OCB Invest Pro
 • Tận hưởng 8 đặc quyền riêng biệt dành cho Khách hàng ưu tiên
 • Tặng số tài khoản đẳng cấp có giá trị lên tới 1 tỷ đồng
 • Hạn mức giao dịch chuyển tiền lên tới 30 tỷ đồng/ngày
 • Tặng thẻ ghi nợ Quốc tế Master Passport với hạn mức chi tiêu lên tới 200 triệu đồng/ngày
 • Hoàn tiền lên đến 1% cho mọi giao dịch chi tiêu thẻ
 • Giảm 1% lãi suất vay thấu chi cầm cố Sổ tiết kiệm
 • Miễn 100% các loại phí giao dịch 
 • Giao dịch ưu tiên, hỗ trợ dịch vụ nhanh chóng

Thủ tục đăng ký:

Đăng ký mở Gói tài khoản OCB – Invest/ OCB – Invest Pro tại CN/ PGD OCB. Hồ sơ đăng ký bao gồm:
 1. Giấy đăng ký kiêm Hợp đồng mở, sử dụng Tài khoản thanh toán và Đăng ký dịch vụ 
 2. Giấy yêu cầu mở, chuyển đổi, đóng Gói tài khoản OCB - Invest/ OCB - Invest Pro

Service register

Please kindly fill in the form with your information, we will contact you in soonest time.
Customer support
(84) 28 7305 6678