Back to previous

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

Workplace
TP. Hồ Chí Minh
Number of recruits
1
Expired date
28-02-2022

Job description

1. Tham vấn và quản lý nhân sự
a. Triển khai thực hiện các cơ chế chính sách, các quy định và quy trình nhân sự đến các phòng/ ban đơn vị và CBNV.
b. Tham vấn, đánh giá, và giải quyết các đề xuất và thay đổi về nhân sự
c. Hướng dẫn, thực hiện thủ tục liên quan đến thay đổi nhân sự
d. Phối hợp với phòng/ban liên quan tư vấn và giải quyết các tranh chấp, kỷ luật lao động, các chính sách, chế độ nhân sự
e. Thu nhận và quản lý hồ sơ, thông tin CBNV toàn hệ thống
f. Đầu mối xây dựng, quản trị hệ thống nhân sự và thực hiện các báo cáo về nhân sự

2. Thực hiện chi lương, thưởng, phúc lợi
a. Triển khai thanh toán lương, thưởng, phụ cấp cho CBNV theo quy định
b. Xây dựng, quản lý và báo cáo chi phí nhân sự
c. Hướng dẫn và thực hiện các thủ tục khai báo, thanh toán các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, các chế độ phúc lợi cho CBNV
d. Đại diện quyết toán thuế thu nhập cá nhân toàn hệ thống

3. Xây dựng, cải tiến và quản lý hệ thống quản trị nhân sự
a. Xây dựng, triển khai và hướng dẫn thực hiện các quy trình, quy định liên quan đến công tác của Phòng
b. Nhận diện, đánh giá và quản lý các rủi ro phát sinh thuộc phạm vi hoạt động
c. Thực hiện số hóa và hoàn thiện hóa các quy trình nhân sự và đào tạo

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Lãnh đạo

Job requirements

- Đại học trở lên ngành Quản trị kinh doanh, Luật, Quản trị nguồn nhân lực
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Có kiến thức về: Quản trị nguồn nhân lực, Luật lao động, Tài chính ngân hàng, KPIs
- Giao tiếp tốt tiếng Anh

* Ứng viên quan tâm gửi thông tin theo mẫu của Ngân hàng về địa chỉ: pns.tuyendung@ocb.com.vn
Customer support
(84) 28 7305 6678