Giới thiệu

Unlock Dream Home là nền tảng số tìm và vay mua nhà Online đầu tiên tại Việt Nam. Với giải pháp công nghệ thông minh, nền tảng cho phép khách hàng tính toán khoản vay và nộp hồ sơ vay mua nhà hoàn toàn online cùng OCB, thế chấp bằng bất cứ tài sản mong muốn hoặc tìm vay & mua trực tiếp tài sản trên website unlockdreamhome.com.vn

Đặc điểm sản phẩm

Điều kiện sử dụng
KHCN có nhu cầu tìm mua và vay để mua nhà
Cách thức đăng ký
Các bước đăng ký hoàn toàn thực hiện Online
Hạn mức cho vay
Vay lên đến 85% giá trị tài sản
Thời gian cho vay
Thời hạn vay lên tới 30 năm (tốt nhất thị trường)
Tìm kiếm nhà dựa theo vị trí, diện tích, khoảng giá mong muốn

Các bước đăng ký

1Tìm kiếm nhà dựa theo vị trí, diện tích, khoảng giá mong muốn
2Tính toán khoản vay mua nhà theo BĐS đã chọn
3Đăng ký khoản vay Online
4Nhận kết quả thông báo đủ điều kiện duyệt vay

Service register

Please kindly fill in the form with your information, we will contact you in soonest time.
Customer support
1800 6678