Back to previous

CV/CVCC TỰ DOANH LIÊN NGÂN HÀNG - PHÒNG KINH DOANH NGOẠI HỐI

Workplace
Hồ Chí Minh
Number of recruits
1
Expired date
31-12-2022

Job description

CHỨC NĂNG

 • Thực hiện và báo cáo việc kinh doanh ngoại hối trên thị trường liên ngân hàng.
 • Tham mưu cho Trưởng bộ phận chiến lược kinh doanh ngoại hối trên thị trường liên ngân hàng
 • Thực hiện cân đối nguồn ngoại tệ và hàng hóa trên toàn hệ thống

CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH

 • Thực hiện nghiên cứu, soạn thảo các quy trình, quy định, thông báo, hướng dẫn về hoạt động ngoại tệ và hàng hóa trên liên ngân hàng.
 • Quản lý việc xử lý trạng thái ngoại tệ và hàng hóa trên toàn hệ thống OCB.
 • Phân tích, nhận định tình hình thị trường. Tư vấn, tham mưu chiến lược kinh doanh ngoại tệ và hàng hóa trên thị trường liên ngân hàng.
 • Giám sát các giao dịch ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng.
 • Quản lý danh mục khách hàng và duy trì mối quan hệ với khách hàng.
 • Tham gia nghiên cứu, xây dựng và phát triển sản phẩm, dịch vụ về ngoại tệ và hàng hóa và bán chéo sản phẩm
 • Theo dõi và cân đối trạng thái ngoại tệ và hàng hóa hàng ngày của toàn hệ thống.
 • Thực hiện các báo cáo liên quan theo định kỳ hoặc đột xuất.
 • Tham mưu chính sách tỷ giá cho cấp Quản lý.
 • Giám sát việc thực hiện các báo cáo liên quan đến bộ phận Tự doanh định kỳ hoặc đột xuất.
 • Thực hiện lưu trữ hồ sơ, tài liệu phát sinh.
 • Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Job requirements

 • Bằng Đại học ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc các chuyên ngành có liên quan
 • Có kiến thức chuyên môn về Tài chính tiền tệ
 • Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực liên quan như thị trường vốn, thanh toán quốc tế,…
 • Am hiểu về luật Quản lý ngoại hối của NHNN
 • Tư duy logic và khả năng phân tích
 • Tiếng Anh tốt là một lợi thế
Ứng tuyển vui lòng gửi CV về email: duyenppk@ocb.com.vn
Customer support
(84) 28 7305 6678