Back to previous

IT - DIGITAL STRATEGY & GOVERNANCE SPECIALIST (CHUYÊN VIÊN CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ CHUYỂN ĐỔI SỐ)

Workplace
TP.HCM
Number of recruits
2
Expired date
31-07-2022

Job description

1. Giám sát, đánh giá chỉ số Trưởng thành số (Digital Maturity) của các phòng ban và toàn hàng nhằm đảm bảo các hoạt động chuyển đổi số được đo lường, đánh giá hiệu quả

  • Nắm bắt nhu cầu, định hướng tổ chức, chiến lược chuyển đổi số của toàn hàng và các đơn vị liên quan để triển khai đo lường chỉ số Trưởng thành số
  • Giám sát và triển khai đo lường chỉ số Trưởng thành số của các phòng ban và toàn hàng, đánh giá hiệu quả các hoạt động chuyển đổi số

2. Phối hợp với các phòng ban xây dựng các hoạt động chuyển đổi số nhằm hỗ trợ hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi số của toàn hàng, nâng cao Chỉ số Trưởng thành số

  • Phối hợp với các phòng ban, hỗ trợ lên kế hoạch thực hiện các hoạt động, chương trình chuyển đổi số, hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi số của toàn hàng, cải thiện Chỉ số Trưởng thành số
  • Phối hợp và tham vấn cho các quản lý dự án (Project Owner) để giám sát và đảm bảo các dự án chuyển đổi số được thực hiện đúng với kế hoạch đề ra

Job requirements

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Ngân hàng/ Kinh tế/ Tài chính/ Ngoại thương/ CNTT hoặc liên quan
  • Có kiến thức về quản lý dự án chuyển đổi số
  • Tiếng Anh đọc hiểu và giao tiếp
  • Thành thạo tin học văn phòng
  • Tinh thần trách nhiệm, học hỏi và phát triển bản thân
  • Kỹ năng làm việc nhóm, phân tích vấn đề, truyền thông, thương lượng và xử lý các vấn đề phát sinh.
Customer support
(84) 28 7305 6678