Back to previous

HEAD OF DIGITAL ANALYTICS UNIT

Workplace
Hồ Chí Minh
Number of recruits
1
Expired date
30-06-2022

Job description


-Phối hợp với các phòng ban liên quan để phân tích và ứng dụng dữ liệu vào việc chuyển đổi số
-Đảm bảo tính chính xác và đồng bộ của Data, xây dựng quy trình phân tích và báo cáo chuẩn xác, hợp lý và thuận tiện cho việc sử dụng của các phòng ban và bộ phận liên quan
-Thu thập, thống kê và phân tích các bộ dữ liệu liên quan để xây dựng báo cáo về sự thật ngầm hiểu (insights) và xu hướng về chuyển đổi số cho toàn hàng và các bộ phận liên quan
-Giám sát để đảm bảo tính chính xác và khả dụng của dữ liệu chuyển đổi số, nhằm đảo bảo sự nhất quán và sẵn sàng của dữ liệu trên các hệ thống thông tin (BI, báo cáo, Dashboard…)
-Tham vấn cho các phòng ban dựa trên dữ liệu thu thập được để đưa ra các quyết định phù hợp cho quá trình chuyển đổi số
-Hỗ trợ các yêu cầu cung cấp dữ liệu chuyển đổi số kịp thời, chuẩn xác

Job requirements

-Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Ngân hàng/ Kinh tế/ Tài chính/ Ngoại thương/ Hệ thống thông tin quản lý hoặc liên quan
-Có kiến thức về phân tích dữ liệu và thực hiện báo cáo thị trường / insights
-Tiếng Anh đọc hiểu và giao tiếp
-Thành thạo tin học văn phòng
-Có kỹ năng lãnh đạo
-Tinh thần trách nhiệm, theo đuổi mục tiêu

Customer support
(84) 28 7305 6678