Back to previous

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM BÁN LẺ (RB) (GIÁM ĐỐC PGD)

Workplace
TP. Hồ Chí Minh
Number of recruits
3
Expired date
30-11-2021

Job description

 • Quản lý tổ chức bán hàng theo danh mục sản phẩm OCB cho đối tượng KHCN.
 • Thực hiện và giám sát các quy định/ hướng dẫn về chất lượng dịch vụ, hình ảnh thương hiệu, các quy định chung của Ngân hàng và pháp luật Việt Nam.
 • Tham gia nghiên cứu thị trường địa phương về đối thủ, khách hàng, sản phẩm, tập hợp thông tin thu thập. 
 • Thực hiện và quản lý các chương trình chăm sóc và các chương trình tiếp thị hoặc các giải pháp thúc đẩy phát triển thị phần tại địa phương do Hội sở hoặc đơn vị tổ chức.
 • Phê duyệt hồ sơ vay theo thẩm quyền phê duyệt tín dụng. Trình hồ sơ lên cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Giám sát và báo cáo chất lượng các khoản vay của KHCN thuộc PGD/CN.
 • Xử lý thu hồi và quản lý các khoản vay quá hạn tại Chi nhánh.
 • Quản lý thực hiện các  nghiệp vụ liên quan đến hoạt động Ngân hàng.
 • Quản lý nghiệp vụ kho quỹ và tiền mặt theo quy định của OCB và pháp luật.
 • Quản lý công tác báo cáo lien quan đến hoạt động dịch vụ bán hàng thuộc phan khúc KHCN theo định kỳ hoặc đột xuất.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo cấp trên.

Job requirements

 • Tốt nghiệp Đại học ưu tiên Thạc sỹ Chuyên ngành Kinh tế, Tài chính Ngân hàng…
 • Kinh nghiệm: Quản lý cấp trung từ 3 năm trở lên và ít nhất 4 năm là cán bộ nghiệp vụ Ngân hàng.
 • Nắm rõ nghiệp vụ kinh doanh Ngân hàng.
 • Hiểu biết các quy định của Ngân hàng Nhà nước, luật các tổ chức tín dụng.
Customer support
(84) 28 7305 6678