Back to previous

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH HÀ NỘI - CHI NHÁNH MỚI

Workplace
Hà Nội
Number of recruits
1
Expired date
30-11-2021

Job description

 •     Quản lý tổ chức bán hàng theo danh mục sản phẩm của OCB cho đối tượng KHCN hoặc KHDN tại Chi nhánh.
 •     Thực hiện và giám sát tuân thủ quy đinh/ hướng dẫn về chất lượng dịch vụ, hình ảnh thương hiệu, các quy định chung của Ngân hàng và pháp luật Việt Nam.
 •     Tham gia nghiên cứu thị trường địa phương về đối thủ, khách hàng, sản phẩm, tập hợp thông tin thu nhập, phân tích, đánh giá và báo cáo đề xuất giải pháp về Hội sở.
 •     Quản lý, thực hiện các chương trình chăm sóc và các chương trình tiếp thị hoặc các giải pháp thúc đẩy phát triển thị phần tại địa phương do Hội sở hoặc đơn vị tổ chức.
 •     Phê duyệt hồ sơ vay theo thẩm quyền của phê duyệt tín dụng. Trình hồ sơ lên cấp thẩm quyền phê duyệt.
 •     Giám sát và báo cáo chất lượng các khoản vay của KHCN hoặc KHDN thuộc Chi nhánh.
 •     Xử lý, thu hồi và quản lý các khoản vay quá hạn tại Chi nhánh.
 •     Quản lý thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động dịch vụ Ngân hàng.
 •     Quản lý nghiệp vụ kho quỹ và tiền mặt theo quy định hiện hành của OCB và quy định của pháp luật.
 •     Quản lý công tác báo cáo liên quan đến hoạt động dịch vụ và bán hàng thuộc phân khúc khách hàng cá nhân theo định kỳ hoặc đột xuất.
 •     Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo cấp trên.

Job requirements

 •     Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên, ưu tiên Thạc sĩ hoặc tương đương chuyên ngành: Kinh tế, tài chính, ngân hàng và các chuyên ngành có liên quan. Các chuyên ngành khác yêu cầu có thêm chứng chỉ đào tạo liên quan đến Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế.
 •     Kinh nghiệm quản lý cấp trung (Trưởng phòng) từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực Tài chính, ngân hàng và ít nhất 4 năm là cán bộ nghiệp vụ ngân hàng.
 •     Nắm rõ nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng.
 •     Hiểu biết các quy định của ngân hàng, nhà nước, luật các tổ chức tín dụng.
 •     Hiểu biết về thị trường ngành ngân hàng.
 •     Có khả năng giao tiếp ít nhất 1 ngoại ngữ.
 •     Sử dụng tốt các chương trình chuyên dùng trong lĩnh vực Ngân hàng.
Customer support
(84) 28 7305 6678