Back to previous

Chuyên viên kinh doanh Ngoại hối (Forex)

Workplace
Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn
Number of recruits
50
Expired date
31-05-2022

Job description

1. Triển khai thực hiện nghiệp vụ chuyển tiền quốc tế:
- Xây dựng tập khách hàng có nhu cầu chuyển tiền quốc tế.
- Phát triển đối tác là cá nhân/tổ chức giới thiệu khách hàng tiềm năng có nhu cầu chuyển tiền quốc tế.
- Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý chính xác các giao dịch liên quan đến nghiệp vụ chuyển tiền quốc tế tại đơn vị kinh doanh phụ trách
- Liên lạc, hỗ trợ, phối hợp với Khách hàng, các Phòng/Ban khi cần thiết trong quá trình thực hiện giao dịch
- Theo dõi, tập hợp lưu trữ các hồ sơ Chuyển tiền quốc tế theo đúng quy định của OCB;
- Tư vấn cho Khách hàng về các vấn đề liên quan đến chuyển tiền quốc tế
- Đề xuất cải tiến các ứng dụng, xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình phần mềm để nâng cao hiệu quả thực hiện chuyển tiền quốc tế của OCB
- Thực hiện nghiêm túc các cơ chế, chính sách, quy định của OCB và pháp luật

2. Thực hiện bán chéo các sản phẩm ngân hàng liên quan

- Thực hiện bán chéo các sản phẩm ngân hàng liên quan: huy động, thẻ tín dụng, bảo hiểm…

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của các cấp lãnh đạo và theo quy định của OCB.

Job requirements

1. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng.
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực TTQT.
- Tiếng Anh và tin học văn phòng: Thành thạo

2. Yêu cầu về kiến thức và kỹ năng
- Am hiểu kiến thức chuyên môn về nghiệp vụ chuyển tiền quốc tế.
- Hiểu biết pháp luật liên quan đến lĩnh vực chuyển tiền quốc tế.
- Kỹ năng:
  + Thực hiện tốt công việc;
  + Giao tiếp tốt, tạo được sự tin tưởng trong các mối quan hệ;
  + Làm việc nhóm một cách tích cực và hiệu quả;
  + Đề xuất sáng kiến cải tiến công việc;
  + Đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.

* Ứng viên quan tâm gửi thông tin theo mẫu của Ngân hàng về địa chỉ: pns.tuyendung@ocb.com.vn
Customer support
(84) 28 7305 6678