Back to previous

Chuyên viên Định chế tài chính ngân hàng

Workplace
TP. Hồ Chí Minh
Number of recruits
1
Expired date
31-12-2021

Job description

- Quản lý, duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác với các Định Chế Tài Chính Ngân Hàng trong và ngoai nước:

  • Tìm kiếm đối tác và thực hiện giao dịch tài trợ thương mại với đối tác ở cả hai chiều tài trợ và nhận tài trợ thương mại;
  • Huy động nguồn vốn vay ngắn hạn và trung dài hạn với các Định Chế Tài Chính nước ngoài;
  • Thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý với các đối tác: mở và quản lý tài khoản Nostro/Vostro, thiết lập quan hệ RMA,..
  • Thiết lập hạn mức giao dịch liên ngân hàng với các TCTD trong và ngoài nước

- Thu thập thông tin, thực hiện đánh giá thẩm định và trình cấp hạn mức giao dịch liên ngân hàng, tài trợ thương mại cho các TCTD khác

- Triển khai bán chéo các sản phẩm/dịch vụ của Ngân hàng cho khách hàng ĐCTC Ngân hàng

- Tham mưu xây dựng các văn bản định chế liên quan đến hoạt động của Bộ phận ĐCTC Ngân hàng

- Tham gia bán chéo sản phẩm dịch vụ

- Thực hiện các báo cáo và công việc liên quan cho Cấp trên khi có yêu cầu.

Job requirements

Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán, Luật, Ngoại ngữ hoặc tương đương

Tiếng Anh đọc, viết và giao tiếp tốt.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về các hoạt động kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng, hệ thống các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, quy định của Pháp luật liên quan và có kinh nghiệp phân tích tài chính và thẩm định tín dụng


*Ứng viên quan tâm gửi thông tin theo mẫu của Ngân hàng về địa chỉ: pns.tuyendung@ocb.com.vn

Customer support
(84) 28 7305 6678