Back to previous

CHUYÊN VIÊN CAO CẤP ĐỐI TÁC NHÂN SỰ

Workplace
TP. Hồ Chí Minh
Number of recruits
1
Expired date
28-02-2022

Job description

- Phối hợp và thúc đẩy Đơn vị lập định biên, ngân sách, kế hoạch tuyển dụng, điều chuyển nội bộ;
- Triển khai các chính sách, hoạt động nhân sự và đào tạo theo đúng kế hoạch và định hướng của OCB;
- Đề xuất các giải pháp nhằm thu hút, gìn giữ và phát triển nguồn nhân lực; Triển khai và thực hiện các thủ tục liên quan đến thay đổi trạng thái nhân sự;
- Phối hợp với phòng/ban liên quan tư vấn và giải quyết các tranh chấp, kỷ luật lao động, các chính sách, chế độ nhân sự;
- Tham gia xây dựng và hướng dẫn, kiểm soát thực hiện các quy trình, quy định liên quan đến công tác quản lý nguồn nhân sự;
- Đánh giá và báo cáo rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện nghiệp vụ liên quan đến công tác quản lý nguồn nhân lực và đề xuất giải pháp xử lý;
- Thực hiện số hóa và hoàn thiện hóa các quy trình nhân sự và đào tạo;
- Triển khai và thực thi chính sách quản trị nguồn nhân lực, quản lý hiệu quả làm việc và quản lý lương/ thưởng/ đãi ngộ và gắn kết nhân viên;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý.

Job requirements

- Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Nguồn Nhân lực, Quản trị kinh doanh và các chuyên ngành liên quan
- Ít nhất 2 - 3 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực tương đương
- Am hiểu Luật lao động và các Luật liên quan
- Đọc và viết bằng tiếng Anh
- Thành thạo MS Office: Word, Excel, Powerpoint; có kỹ năng sử dụng mạng Internet
- Bảo mật thông tin công việc, cẩn thận, trung thực.
- Có khả năng làm việc độc lập cao, tư duy phân tích, xử lý vấn đề, tư duy hệ thống.

* Ứng viên quan tâm gửi thông tin theo mẫu của Ngân hàng về địa chỉ: pns.tuyendung@ocb.com.vn
Customer support
(84) 28 7305 6678