Back to previous

CHUYÊN GIA QUẢN LÝ DỰ ÁN FINTECH

Workplace
Hồ Chí Minh
Number of recruits
1
Expired date
30-06-2022

Job description

- Đảm nhiệm chuyên trách việc quản lý dự án cho sản phẩm số mới của ngân hàng neo bank – lần đầu có mặt tại Việt Nam.

- Quản lý sản phẩm đầu ra của dự án bàn giao theo đúng tiến độ, và Phương pháp Agile

- Đánh giá và phân tích tính năng sản phẩm

- Tổ chức, phối hợp cái phòng ban cho việc ra mắt sản phẩm vào thị trường

- Báo cáo tiến độ theo kỳ hạn

- Ứng viên sẽ có cơ hội đưa sản phẩm mới ứng dụng công nghệ mới vào ngân hàng số và dịch vụ tài chính công nghệ  (Fintech tại Việt Nam)

- Ứng viên sẽ có cơ hội làm việc với các chuyên gia công nghệ nước ngoài, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam.

Job requirements

- Tốt nghiệp: Đại học lên các chuyên ngành liên quan
- Có kỹ năng quản lý dự án
- Có kỹ năng thuyết phục và đàm phán
- Ít nhất 2 - 3 năm kinh nghiệm trong việc lead dự án.

* Ứng viên quan tâm gửi thông tin theo mẫu của Ngân hàng về địa chỉ: pns.tuyendung@ocb.com.vn
Customer support
(84) 28 7305 6678