Back to previous

TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Workplace
Hà Nội
Number of recruits
3
Expired date
29-11-2021

Job description

 •     Quản lý và thực hiện tư vấn chọn sản phẩm và dịch vụ trong danh mục sản phẩm OCB.
 •     Thực hiện và giám sát tuân thủ qui định / hướng dẩn về chất lượng dịch vụ, hình ảnh thương hiệu, các quy định chung của ngân hàng và pháp luật Việt Nam.
 •     Quản lý thực hiện các chương trình chăm sóc và các chương trình tiếp thị hoặc các giải pháp thúc đẩy phát triển thị phần địa phương do hội sở và đơn vị tổ chức.
 •     Quản lý và thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tiền gửi khách hàng.
 •     Quản lý và thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến thu Phí, lãi Khách hàng.
 •     Quản lý, duyệt mở đống các tài khoản cho khách hàng.
 •     Quản lý các nghiệp vụ Thanh toán (Quốc tế, Trong nước) cho khách hàng.
 •     Quản lý việc thu, chi tiền mặt cho khác hàng.
 •     Quản lý thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến thẻ.
 •     Quản lý hình ảnh ATM.
 •     Quản lý việc cung ứng các dịch vụ Ngân hàng khác cho Khách hàng.
 •     Quản lý việc thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến thu đổi mua bán vàng và ngoại tệ.
 •     Quản lý nghiệp vụ kho quỹ, tiền mặt theo quy định.
 •     Quản lý việc thực hiện các báo cáo theo quy định.
 •     Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo cấp trên.

Job requirements

 •     Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng kế toán kiểm toán các chuyên ngành khác liên quan đến kinh tế.
 •     Ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng và ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí Kiểm Soát Viên.
 •     Am hiểu dịch vụ Ngân hàng, am hiểu sâu về dịch vụ kế toán, Quy trình quy định về nghiệp vụ giao dịch và hệ thống văn bản pháp luât có liên quan.
 •     Anh văn giao tiếp.
 •     Tin học văn phòng (Word, Powerponit, Excel, Internet...).
 •     Sử dụng thành thạo các chương trình chuyên dụng trong lĩnh vực Ngân hàng.
* Ứng viên quan tâm gửi thông tin theo mẫu của Ngân hàng về địa chỉ: pns.tuyendung@ocb.com.vn

Job tags

Customer support
(84) 28 7305 6678