Back to previous

TRƯỞNG PHÒNG BÁN HÀNG TRỰC TIẾP VÀ DIGITAL

Workplace
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội
Number of recruits
2
Expired date
30-11-2021

Job description

1. Xây dựng kế hoạch kinh doanh:
 • Tham mưu cho Giám đốc trung tâm xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh của Trung tâm hàng năm
 • Phân tích tình hình thực tế và xây dựng kế hoạch kinh doanh của các sản phẩm được triển khai bán của phòng kinh doanh
 • Xây dựng các kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho phòng kinh doanh
2. Quản lý và triển khai hoạt động kinh doanh
 • Quản lý mục tiêu và giám sát, thúc đẩy triển khai các kế hoạch kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu
 • Quản lý, giám sát việc triển khai mô hình, chính sách, hoạt động bán hàng và năng suất lao động, công tác quản trị rủi ro tại các đơn vị trực thuộc để đảm bảo hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc trung tâm
3. Quản lý và phát triển nhân tài
 • Phát triển đội ngũ nhân sự CBQL kế thừa, đội ngũ cán bộ kinh doanh đảm bảo NSLĐ thông qua các hoạt động (bao gồm nhưng không giới hạn):  đào tạo, tuyển dụng, thúc đẩy nhân viên, khen thưởng/ kỷ luật, xây dựng lộ trình trình thăng tiến/ phát triển của nhân viên
 • Xây dựng môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, gắn kết và hướng đến hiệu quả nhằm năng cao năng suất lao động cho các đơn vị
 • Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự theo định biên đảm bảo đáp ứng & hoàn thành mục tiêu kinh doanh được giao
4. Phát triển đối tác:
 • Bên ngoài: Phát triển và duy trì mối quan hệ với các đổi tác kinh doanh phù hợp với phân khúc khai thác của kênh: các công ty (công ty fintech, bảo hiểm, chứng khoán…), cơ quan hành chính sự nghiệp (trường học, bệnh viện)
 • Nội bộ: kết nối và phối hợp với các đơn vị hội sở nhằm chủ động nhận diện cơ hội cải thiện hiệu quả kinh doanh, phòng tránh rủi ro cho đơn vị

Job requirements

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng/ Kinh tế/ Quản trị kinh doanh…
 • Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan.
 • Am hiểu các sản phẩm Ngân hàng, thị trường tài chính.
Customer support
(84) 28 7305 6678