Back to previous

NHÂN VIÊN KHO QUỸ - CHI NHÁNH MỚI

Workplace
Hà Nội
Number of recruits
4
Expired date
30-11-2021

Job description

  •     Thu, Chi tiền/vàng đối với Đơn vị kinh doanh, khách hàng và ngân hàng nhà nước
  •     Giao nhận bản chính giấy tờ có giá, tài sản quý, hồ sơ tài sản bảo đảm, ấn chỉ và các giấy tờ khác theo quy định
  •     Báo cáo về hoạt động kho quỹ
  •     Tham gia các dự án cải tiến về lĩnh vực kho quỹ

Job requirements

  • Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
  • Chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán và các chuyên ngành khác liên quan đến kinh tế.
  • Số năm kinh nghiệp: Có từ 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
  • Kiến thức: Am hiểu dịch vụ khách hàng và các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng.
  • Tin học: Tin học ứng dụng văn phòng.

Job tags

Customer support
(84) 28 7305 6678