Back to previous

GIÁM ĐỐC KHU VỰC RB

Workplace
TP. Hồ Chí Minh
Number of recruits
1
Expired date
28-02-2022

Job description

1. Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch, nghiệp vụ kinh doanh trên toàn hệ thống OCB đối với các sản phẩm và dịch vụ thuộc phân khúc của Khối Bán lẻ;
2. Quản trị, thu hồi và xử lý nợ cùng các tồn đọng, thuộc trách nhiệm của Ngân hàng và hoặc bên thứ ba xuất phát từ và/hoặc liên quan đến sản phẩm, khách hàng thuộc phân khúc của khối Bán lẻ theo quy định OCB từng thời kỳ;
3. Nghiên cứu, đề xuất và chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch phát triển mạng lưới của OCB tại khu vực quản lý
4. Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ của Khối nghiệp vụ khác theo quy định của OCB;
5. Phối hợp với Khối Quản lý rủi ro đảm bảo các chỉ tiêu về quản lý rủi ro trong lĩnh vực kinh doanh;
6. Giám sát và cải thiện hiệu quả làm việc của các GĐ Trung tâm bán lẻ trong khu vực, tối ưu hóa cơ hội tại thị trường
7. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Tổng Giám đốc giao.

Job requirements

- Tốt nghiệp Đại học trở lên.
- Có kiến thức về Tài chính - Ngân hàng/ Kinh tế/ Quản trị kinh doanh…       
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tối thiểu 5 năm.

* Ứng viên quan tâm gửi thông tin theo mẫu của Ngân hàng về địa chỉ: pns.tuyendung@ocb.com.vn
Customer support
(84) 28 7305 6678