Back to previous

FRONTEND DEVELOPER (REACT NATIVE)

Workplace
TP. Hồ Chí Minh
Number of recruits
1
Expired date
30-11-2021

Job description

 • Là thành viên của  Omni Team, tham gia phát triển hệ thống phần mềm lớn, đa dịch vụ  với các sản phẩm  tài chính đa dạng : Account, Saving, Lending, Loyalty.
 • Phát triển các ứng dụng React native.
 • Thiết kế giải pháp, mã hóa ứng dụng react native cho các sản phẩm khác nhau;
 • Nghiên cứu tính khả thi về mặt kỹ thuật và đề xuất giải pháp cải tiến công nghệ
 • Xây dựng phần mềm theo đúng tài liệu đặc tả yêu cầu người dùng, tài liệu phân tích  thiết kế, và đúng tiến độ
 • Đảm bảo ứng dụng đã được unit test trước khi bàn giao cho đội Kiểm thử.
 • Thực hiện các phần công việc trong các quy trình có liên quan đến Phòng/ Bộ phận

Job requirements

 •  Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, kỹ thuật hoặc các chuyên ngành liên quan.
 • Tối thiểu 3 năm làm việc với công nghệ Web, Front-end.
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc với React Native.
 • Có khả năng thực hiện các Unit test, Integration test, có mindset về product

Job tags

Customer support
(84) 28 7305 6678