Back to previous

DATABASE ADMINISTRATOR

Workplace
TP. Hồ Chí Minh
Number of recruits
1
Expired date
30-11-2021

Job description

 • Quản lý, vận hành các dịch vụ công nghệ liên quan đến ứng dụng;
 • Thiết kế, quy hoạch về Cơ sở dữ liệu, cài đặt và cấu hình CSDL, quản trị, tinh chỉnh và giám sát hiệu suất của các CSDL, chẩn đoán và phục hồi CSDL bị sự cố;
 • Quản lý và cải tiến hệ thống thuộc phạm vi nội bộ của Phòng
 • Tiếp nhận, phân tích và xử lý các lỗi, các yêu cầu dịch vụ từ người dùng;
 • Thiết kế cấu hình CSDL phục vụ cho nhu cầu triển khai các hệ thống ứng dụng;
 • Cài đặt CSDL và các công cụ giám sát, quản trị CSDL trên các hệ thống;
 • Xây dựng các chức năng lưu trữ, khai thác dữ liệu cho các ứng dụng;
 • Tham gia nghiên cứu, đề xuất phương án để quản trị và khai thác tối ưu hiện suất các hệ thống cơ sở dữ liệu;
 • Thực hiển theo dõi hoạt động, sao lưu và phục hồi theo quy định các hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 • Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn và báo cáo nhiệm vụ được giao cho lãnh đạo

Job requirements

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, Chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành có liên quan
 • Ưu tiên ứng viên triển khai các dự án có liên quan đến hạ tầng ứng dụng trên nền tảng MSSQL
 • Thành thạo quản trị SQL Server: cấu hình, tối ưu dịch vụ
 • Thành thạo về máy chủ Windows, Linux
 • Thành thạo về dịch vụ Windows Clustering
 • Có kinh nghiệm triển khai và vận hành CSDL MSSQL trên nền tảng AlwaysOn Availability Groups và Replication
 • Có kinh nghiệp về lập trình SQL và phân tích các cầu truy vấn và xử lý số liệu.

Job tags

Customer support
(84) 28 7305 6678