Back to previous

CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH SỐ

Workplace
TP. Hồ Chí Minh
Number of recruits
1
Expired date
30-11-2021

Job description

 • Trực tiếp thiết lập và triển khai quy trình vận hành các hoạt động cung ứng SPDV cho KH bao gồm thủ tục, hồ sơ, KYC…cho tất cả các SPDV trên nền tảng online
 • Phụ trách vận hành dịch vụ tài khoản:
  • Dịch vụ KYC cho KH mở TK OMNI mới
  • Phát triển lực lượng F2F KYC đáp ứng nhu cầu kinh doanh của các sản phẩm liên quan
  • Các dịch vụ liên quan đến tài khoản như đăng ký, thay đổi thông tin.
 • Phụ trách vận hành các dịch vụ liên quan đến dv thanh toán của KH
 • Phụ trách vận hành các quy trình hợp tác với các đối tác cung ứng SPDV như đầu tư, bảo hiểm, cho vay bên thứ 3, loyalty, etc..
 • Phụ trách xây dựng và triển khai các hoạt động vận hành liên quan đến SPDV do Business (Product) Owner quản lý và đề xuất phương án vận hành tối ưu cho các kênh kinh doanh liên quan đến sản phẩm NHS
 • Phụ trách đào tạo và triển khai quy trình hoạt động cho các đơn vị liên quan đến sản phẩm của NHS.

Job requirements

 • Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, Kế toán, Kinh tế, Ngoại thương.
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm liên quan trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng.
 • Khả năng giao tiếp phối hợp tốt với các phòng ban và đơn vị.
 • Yêu thích công nghệ, số hóa.

Job tags

Customer support
(84) 28 7305 6678