Back to previous

CHUYÊN VIÊN GIÁM SÁT PHI TÍN DỤNG

Workplace
Hà Nội
Number of recruits
1
Expired date
30-11-2021

Job description

1. Thực hiện công tác kiểm soát rủi ro trong hoạt động kế toán, thanh toán
 • Thực hiện công tác kiểm tra tính tuân thủ trong thiết lập chứng từ kế toán, đề xuất các biện pháp xử lý các trường hợp sai sót/ sai phạm của nhân viên.
 • Thực hiện kiểm soát tính tuân thủ trong hoạt động thanh toán, xử lý giao dịch tại  đơn vị và toàn hàng.
 • Thực hiện kiểm soát tính tuân thủ trong sử dụng, thanh toán chi phí điều hành, rủi ro thanh toán tại  đơn vị và toàn hàng.
 • Kiểm soát tính tuân thủ trong việc sử dụng các tài khoản nội bộ, tài khoản phải thu phải trả nhằm kịp thời phát hiện sai sót, vi phạm, phòng tránh lạm dụng xảy ra.
2. Kiểm soát rủi ro trong hoạt động ngân quỹ
 • Thực hiện việc kiểm soát tính tuân thủ trong hoạt động an toàn kho quỹ, công tác điều hành thanh khoản, quy trình thu chi nội bộ và với khách hàng tại các đơn vị và toàn hàng.
 • Kiểm soát tính tuân thủ trong các hoạt động nạp/ thay tiền vào hệ thống ATM nhằm đảm bảo an toàn tài sản Ngân hàng.
 • Kiểm soát tính tuân thủ trong công tác quản lý, giao nhận Thẻ/ PIN, quản lý ACAP, quản lý hồ sơ TSĐB, các loại chìa khoá sử dụng trong Kho quỹ/ dịch vụ ngân quỹ,... nhằm ngăn ngừa các sai phạm, rủi ro phát sinh.
3. Kiểm soát rủi ro các hoạt động khác trong toàn Chi nhánh
 • Thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro trong tác nghiệp của nhân viên theo các quy định hiện hành của OCB bao gồm:
 • Kiểm soát việc tuân thủ các quy định của OCB trong quá trình tác nghiệp của cán bộ nhân viên.
 • Truy xuất các báo cáo giám sát từ hệ thống để phát hiện và cảnh báo các trường hợp vi phạm hoặc các giao dịch đáng ngờ có thể phát sinh rủi ro cho đơn vị.
 • Thực hiện kiểm tra chọn mẫu các giao dịch cụ thể.
 • Cảnh báo và báo cáo đến Ban lãnh đạo khi có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy giao dịch có khả năng phát sinh rủi ro.
 • Thực hiện việc cảnh báo các rủi ro trong hoạt động có thể ảnh hưởng đến an toàn tài sản Ngân hàng (an ninh, PCCC,...); ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu Ngân hàng.   
 • Quản lý và bảo mật USER đăng nhập vào hệ thống, kiểm tra giám sát việc thực hiện của cán bộ nhân viên nhằm đảm bảo an toàn, phòng tránh rủi ro lạm dụng.
 • Thực hiện chức năng kiểm soát và cảnh báo rủi ro hoạt động, rủi ro thanh toán, các rủi ro về đạo đức nghề nghiệp,… tại các đơn vị và toàn hàng.
 • Kiểm soát tính tuân thủ trong hoạt động lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán, hồ sơ tài liệu Ngân hàng tại các đơn vị và toàn hàng.
 • Cảnh báo rủi ro và đề xuất các biện pháp nhằm ngăn chặn, hạn chế rủi ro trong hoạt động phi tín
 • Xây dựng, tổng hợp kế hoạch và thực hiện các chương trình tự kiểm tra, chấn chỉnh.
 • Xây dựng các quy trình, quy định thuộc mảng giám sát phi tín dụng đảm bảo đúng định hướng hoạt động của phòng Kiểm soát tuân thủ;
 • Thực hiện các công tác liên quan đến yêu cầu về thanh tra, kiểm tra toàn Chi nhánh, thực hiện xử lý theo quy định Ngân hàng.
 • Thực hiện hướng dẫn đào tạo DVKD đối với việc tuân thủ quy trình, quy định thuộc mảng giám sát phi tín dụng.
4. Chức năng khác:
 • Kịp thời phản ánh, báo cáo Cấp quản lý các vấn đề bất cập trong quá trình xử lý nghiệp vụ nhằm góp phần hoàn thiện quy trình, tinh gọn, hiệu quả, ngăn chặn sai sót rủi ro xảy ra.
 • Chịu trách nhiệm quản lý và bảo mật USER đăng nhập vào hệ thống nhằm đảm bảo an toàn, phòng tránh rủi ro lạm dụng.
 • Chấp hành nội quy, quy định Ngân hàng và đạo đức nghề nghiệp trong mọi hoạt động nhằm bảo vệ uy tín, thương hiệu của Ngân hàng.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cấp quản lý.
 • Thiết lập và tổ chức vận hành các quy trình, hướng dẫn tác nghiệp nội bộ và các quy trình tác nghiệp chung do Phòng chủ trì
 • Nhận diện, đánh giá và quản lý các rủi ro phát sinh thuộc phạm vi hoạt động;
 • Tham gia thực hiện các phần công việc trong các quy trình có liên quan đến Phòng;
 • Tổ chức lưu trữ hồ sơ, tài liệu phát sinh

Job requirements

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính tín dụng, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kiểm toán, Luật, Toán – Tin và các chuyên ngành có liên quan
 • Trình độ ngoại ngữ: chứng chỉ B Anh văn
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm ứng dụng   
 • Có 2 - 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan
 • Cẩn thận, chính xác
 • Nhanh nhẹn, nhạy bén
 • Sẵn sàng chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc
 • Khả năng làm việc nhóm
 • Khả năng phân tích, đánh giá tình huống và đo lường các rủi ro hoạt động trong ngành Ngân hàng
 • Khả năng dự báo, tổng hợp
 • Sẵn sàng đi công tác

Job tags

Customer support
(84) 28 7305 6678