Back to previous

CHUYÊN VIÊN CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ RỦI RO

Workplace
TP. Hồ Chí Minh
Number of recruits
1
Expired date
30-11-2021

Job description

 • Triển khai việc thực thi các chỉ tiêu QLRR toàn hàng.
 • Tạo lập và duy trì văn hóa quản lý rủi ro.
 • Xây dựng và quản lý danh mục rủi ro tổng thể.
 • Đề xuất hạn mức rủi ro phân bổ cho từng rủi ro đơn lẻ, dựa trên khẩu vị rủi ro chung của toàn hàng và mối tương quan giữa các rủi ro.
 • Đánh giá các mô hình của các đối tác bên ngoài.
 • Thiết lập và tổ chức vận hành các quy trình thu thập dữ liệu nội bộ của Khối.
 • Thực hiện nhận diện, đánh giá và quản lý các rủi ro phát sinh thuộc phạm vi hoạt động.
 • Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Job requirements

 •  Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Kinh tế, Toán, Xác suất thống kê...
 • Kinh nghiệp từ 2 - 3 năm trong lĩnh vực ngân hàng vị trì Quản lý rủi ro.
 • Có kiến thức về nghiệp vụ ngân hàng, quản trị rủi ro, xác suất thống kê, phân tích dữ liệu.
 • Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
 • Thành thạo Tin học văn phòng.
Customer support
(84) 28 7305 6678