Back to previous

CHUYÊN VIÊN CAO CẤP THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG

Workplace
TP. Hồ Chí Minh
Number of recruits
2
Expired date
30-11-2021

Job description

 • Thực hiện công tác thẩm định/ tái thẩm định tín dụng đối với các hồ sơ tín dụng vượt mức phán quyết và thẩm quyền phê duyệt của ĐVKD theo Quy định của OCB tại từng thời kỳ:
  • Thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, thẩm định và đề xuất ý kiến (đồng ý hoặc từ chối) đối với các nội dung đề nghị phê duyệt tín dụng của ĐVKD trên Tờ trình tín dụng.
  • Thực hiện công tác giải đáp các vướng mắc liên quan đến nội dung và điều kiện phê duyệt tín dụng của các Cấp phê duyệt tín dụng tại Hội sở.
 • Thực hiện công tác cải tiến hệ thống, quy định, quy trình thuộc phạm vi nội bộ Phòng:
  • Thực hiện công tác tư vấn, hướng dẫn ĐVKD trong công tác đánh giá khách hàng và trình hồ sơ tín dụng.
  • Thực hiện việc xây dựng, chỉnh sửa các quy trình, quy định liên quan đến công tác của Trung tâm và Phòng.
  • Hỗ trợ thực hiện công tác thiết lập và tổ chức vận hành các quy trình, hướng dẫn tác nghiệp nội bộ và quy trình tác nghiệp chung do Phòng chủ trì.
  • hận diện, đánh giá và quản lý các rủi ro phát sinh thuộc phạm vi hoạt động.
 • Thực hiện các báo cáo có liên quan theo quy định.
 • Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định và các công việc khác theo sự phân công của quản lí cấp trên.

Job requirements

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng hoặc các ngành liên quan.
 • Kinh nghiệm tối thiểu từ 2 - 3 năm đảm nhiệm ở vị trí tương đương.
 • Có kiến thức chuyên môn về nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng, thẩm định hoặc tái thẩm định tín dụng.
 • Hiểu và nắm vững các Quy chế, quy trình nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng.
 • Hiểu biết về tài chính - ngân hàng, kiến thức chung về kinh tế, thị trường, các ngành nghề kinh doanh…
 • Có kiến thức về quản trị rủi ro tín dụng. kinh tế vi mô, vĩ mô…
 • Có khả năng thẩm định khách hàng, phân tích tài chính Doanh nghiệp, đánh giá và thẩm định về dự án đầu tư, phương án vay vốn và tài sản bảo đảm tiền vay của Khách hàng.
 • Kĩ năng quản lý công việc, làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.
 • Cẩn thận, có khả năng phân tích đánh giá cũng như khả năng lập luận và phản biện.
 • Khách quan, không bị chi phối bởi các yếu tố bên ngoài, đạo đức nghề nghiệp tốt.
 • Khả năng sử dụng vi tính văn phòng (Word, Excel, PowerPoint…)
Customer support
(84) 28 7305 6678