Back to previous

CHUYÊN GIA QUẢN LÝ HỆ THỐNG VÀ LƯU TRỮ (STORAGE SYSTEM MANAGEMENT SPECIALIST)

Workplace
TP. Hồ Chí Minh
Number of recruits
1
Expired date
30-11-2021

Job description

 • Phối hợp xây dựng và triển khai các kế hoạch hoạt động của bộ phận quản trị máy chủ và lưu trữ gắn liền với kế hoạch & mục tiêu chung của phòng.
 • Quản lý, tư vấn, thiết kế kiến trúc hạ tầng máy chủ và thiết bị lưu trữ
 • Triển khai hệ thống máy chủ, thiết bị lưu trữ và các dịch vụ hạ tầng CNTT (cho các dự án)
 • Quản lý, vận hành và giám sát hoạt động hệ thống máy chủ và thiết bị lưu trữ
 • Quản lý, cấp phát và thu hồi tài nguyên máy chủ và lưu trữ, cài đặt hệ điều hành cho máy chủ
 • Thực hiện sao lưu và phục hồi dữ liệu, cấu hình liên quan hạ tầng máy chủ và thiết bị lưu trữ tập trung
 • Tìm hiểu nghiên cứu và chọn giải pháp nhằm phục vụ nhu cầu và cải tiến chất lượng CNTT
 • Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các quy trình, quy định liên quan đến hoạt động của Bộ phận
 • Báo cáo trực tiếp: Trưởng Phòng Hạ tầng công nghệ
 • Địa điểm làm việc: 40A - B Út Tịch, Phường 04, Quận Tân Bình.

Job requirements

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin hoặc các chuyên ngành có liên quan.
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Có các chứng chỉ sau:
  • VMWare NSX / Data Center Virtualization
  • Oracle, Oracle Database
  • IBM AIX, IBM WebSphere, IBM MQ
  • AWS Solution Architect Professional /AWS Advanced Networking & Storage
  • PMP
 • Tổng quan và chuyên sau về các hệ thống máy chủ và lưu trữ chuyên dụng
 • Có kiến thức và kinh nghiệm thiết kế  hệ thống máy chủ và lưu trữ chuyên dụng.
Customer support
(84) 28 7305 6678