Back to previous

CHUYÊN GIA QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Workplace
TP. Hồ Chí Minh
Number of recruits
1
Expired date
30-11-2021

Job description

 • Phối hợp xây dựng và triển khai các kế hoạch hoạt động của bộ phận CSDL gắn liền với kế hoạch & mục tiêu chung của phòng.
 • Thiết kế, tư vấn triển khai các hệ cơ sở dữ liệu
 • Cài đặt CSDL và các công cụ quản trị CSDL trên các hệ thống
 • Phối hợp xây dựng hệ thống sao lưu và  phục hồi CSDL
 • Cấu hình và Tunning các tham số CSDL
 • Quản lý vận hành giám sát hoạt động các hệ thống CSDL
 • Bảo trì các hệ thống CSDL ( vá lổi, nâng cấp)
 • Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các quy trình, quy định liên quan đến hoạt động của Bộ phận CSDL
 • Báo cáo trực tiếp: Trưởng Phòng Hạ tầng công nghệ
 • Địa điểm làm việc: 40A - B Út Tịch, Phường 04, Quận Tân Bình.

Job requirements

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin hoặc các chuyên ngành có liên quan.
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Có các chứng chỉ sau:
  • Oracle Database Administrator Certified Professional
  • Oracle Certified Professional Oracle Database Security Expert
  • Oracle Certified Expert, Oracle Database: Performance Management and Tuning
  • Oracle Certified Expert, Oracle Database: RAC and Grid Infrastructure Administrator
 • Tổng quan và chuyên sau về các hệ thống CSDL
 • Có kiến thức và kinh nghiệm thiết kế các hệ thống CSDL

Job tags

Customer support
(84) 28 7305 6678