Bảo lãnh nước ngoài

Bảo lãnh nước ngoài

- Khách hàng Doanh nghiệp có nhu cầu đảm bảo nghĩa vụ tài chính của mình với đối tác ở nước ngoài và cần có cam kết của ngân hàng OCB với đối tác về việc OCB sẽ thực hiện thay nghĩa vụ tài chính trong trường hợp Khách hàng không thực hiện đúng hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết theo hợp đồng ngoại thương.

Lợi ích cho khách hàng

  • Nâng cao uy tín với các đối tác trong việc thực hiện các nghĩa vụ theo cam kết
  • Thời hạn bảo lãnh phù hợp với nhu cầu của Khách hàng.
  • Mục đích bảo lãnh đa dạng (bảo lãnh hoàn tạm ứng, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh đảm bảo chất lượng…)

Hồ sơ yêu cầu

  • Hồ sơ pháp lý
  • Hồ sơ tài chính
  • Giấy đề nghị cấp hạn mứ/mức phát hành bảo lãnh (theo mẫu OCB)
  • Hợp đồng/Phụ lục hợp đồng ngoại thương
  • Hồ sơ khác (theo yêu cầu)

Registration procedure

Please kindly fill in the form with your information, we will contact you in soonest time.
Customer support
(84) 28 7305 6678