Trở lại trang trước

OCB cung cấp gói tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng

13/02/2020

Từ ngày 15/01 đến hết ngày 30/06/2020, OCB cung cấp Gói tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực Xuất nhập khẩu và Chuỗi cung ứng.