Trở lại trang trước

Kế hoạch thực hiện diễn tập chuyển đổi hệ thống kỹ thuật thẻ Napas

24/04/2019

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) trân trọng thông báo tới quý khách hàng: Kế hoạch thực hiện diễn tập chuyển đổi hệ thống kỹ thuật từ Trung tâm chính (DC) sang Trung tâm dự phòng (DRC) của thẻ Napas, cụ thể như sau:
•    Thời gian thực hiện:
o    Giai đoạn 01: Chuyển đổi từ DC sang DRC: Từ 00h00 – 03h00 Ngày 23/4/2019
o    Giai đoạn 02: Chuyển đổi từ DRC về DC: Từ 00h00 – 03h00 Ngày 26/4/2019