Thư Tín Dụng Nhập Khẩu

Thư Tín Dụng Nhập Khẩu

OCB phát hành L/C theo yêu cầu của KH (người nhập khẩu) để cam kết thanh toán ngay hoặc thanh toán vào một thời hạn nhất định cho người thụ hưởng khi người thụ hưởng xuất trình bộ chứng từ phù hợp với các điều khoản, điều kiện nêu trong L/C
Đối tượng khách hàng
Khách hàng nhập khẩu có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa bằng Phương thức L/C

Lợi ích cho Khách hàng

 • Được tư vấn dịch vụ miễn phí
 • Phát hành L/C nhanh chóng, chính xác
 • Giảm thiểu rủi ro
 • OCB sẽ hỗ trợ tài chính thanh toán tiền hàng nhập khẩu theo phương thức thư tín dụng
 • Đảm bảo giao dịch được tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc tế (UCP600)

Hồ sơ yêu cầu

 • Hồ sơ pháp lý
 • Hợp đồng ngoại thương, hợp đồng xuất nhập khẩu ủy thác (nếu có) 
 • Đơn bảo hiểm (tùy điều kiện giá)
 • Giấy đề nghị mở thư tín dụng (theo mẫu)
 • Giấy phép nhập khẩu/hạn ngạch (đối với các mặt hàng yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu/hạn ngạch)
 • Giấy đề nghị mua ngoại tệ (nếu cần)
 • Hồ sơ khác 

Thủ tục đăng ký

Quý khách vui lòng điền thông tin vào form, chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất
Hỗ trợ khách hàng
1800 6678