Nhờ Thu Nhập Khẩu

Nhờ Thu Nhập Khẩu

Hình thức trong đó Nhà xuất khẩu (ở nước ngoài) sau khi giao hàng cho đối tác tại Việt Nam, yêu cầu ngân hàng phục vụ mình xuất trình bộ chứng từ thông qua OCB để OCB gửi đến cho Khách hàng (nhà nhập khẩu) tại Việt Nam để được thanh toán ngay (Documents against payment - D/P) hoặc trả chậm thông qua hình thức chấp nhận thanh toán hối phiếu (Documents against Acceptance - D/A).
Đối tượng khách hàng

Khách hàng là Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa, nguyên vật liệu từ nước ngoài và thanh toán theo phương thức D/A, D/P.

Đặc tính sản phẩm

Hạn mức tín dụng

Khách hàng không cần OCB cấp hạn mức tín dụng nếu không có nhu cầu tài trợ thanh toán

Chi phí thấp

So với phương thức thanh toán Thư tín dụng (L/C)

Giao chứng từ
Bộ chứng từ chỉ được giao cho Khách hàng nhập khẩu ngay khi khách hàng đã thanh toán (nếu theo hình thức D/P) hoặc đã ký chấp nhận thanh toán hối phiếu khi đáo hạn (nếu theo hình thức D/A).

Lợi ích cho khách hàng

  • Chi phí thấp (so với phương thức thanh toán Thư tín dụng L/C).
  • Được OCB tư vấn miễn phí theo yêu cầu
  • Được OCB hỗ trợ tài chính thanh toán tiền hàng nhập khẩu theo phương thức Nhờ thu khi Khách hàng đáp ứng điều kiện cấp tín dụng của OCB.

Hồ sơ yêu cầu

  • Hồ sơ pháp lý
  • Hợp đồng ngoại thương
  • Giấy phép nhập khẩu/hạn ngạch (đối với các mặt hàng yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu/hạn ngạch)
  • Hồ sơ khác (nếu có)

Thủ tục đăng ký

Quý khách vui lòng điền thông tin vào form, chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất
Tỉnh/ Thành phố
Sản phẩm
Hỗ trợ khách hàng
1800 6678