Nhờ Thu Xuất Khẩu

Nhờ Thu Xuất Khẩu

Là giao dịch, theo đó, bên bán (nhà xuất khẩu) sau khi giao hàng hay cung ứng dịch vụ, ủy thác cho OCB thu hộ tiền từ Nhà nhập khẩu thông qua ngân hàng của họ.
Đối tượng khách hàng
Khách hàng xuất khẩu theo phương thức Nhờ thu có nhu cầu thu hộ tiền hàng xuất khẩu 

Đặc tính sản phẩm

Chi phí thấp

Chi phí khá thấp (so với phương thức thanh toán Thư tín dụng - L/C)

Giao hộ chứng từ
Ngân hàng thu hộ giao chứng từ cho nhà nhập khẩu khi thanh toán (D/P)/chấp nhận thanh toán (D/A)

Lợi ích cho khách hàng

  • Bộ chứng từ/ hối phiếu ngân hàng sẽ được gửi đi trong thời gian nhanh nhất.
  • Nhanh chóng, chính xác, an toàn.
  • Chi phí hợp lý, tiết kiệm.
  • Giao dịch được tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc tế (URC522)
  • Được xét tài trợ xuất khẩu, chiết khấu theo nhu cầu.
  • OCB sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp tra soát với ngân hàng nước ngoài khi phát sinh các vấn đề liên quan đến khoản thanh toán.

Thủ tục đăng ký

Quý khách vui lòng điền thông tin vào form, chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất
Tỉnh/ Thành phố
Sản phẩm
Hỗ trợ khách hàng
1800 6678