Back to previous

TRỢ LÝ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Workplace
TP. Hồ Chí Minh
Number of recruits
1
Expired date
28-02-2022

Job description

- Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các Phòng Ban và tổng hợp gửi Phó Tổng giám đốc
- Phối hợp, đôn đốc các đơn vị/ cá nhân thực hiện các kết luận/ chỉ đạo của P.TGĐ.
- Phiên dịch song song/ dịch đuổi trong các buổi họp khi Phó TGĐ tham dự
- Dịch các văn bản pháp chế của Khối trước khi ban hành. Dịch các tài liệu khác khi có yêu cầu.
- Các công việc trợ lý hành chính khác

Job requirements

- Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế / Ngoại ngữ
- Có ít nhất 3 - 4 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực tương đương
- Có kiến thức về lĩnh vực tài chính ngân hàng
- Giao tiếp tiếng anh thành thạo, có khả năng dịch thuật và dịch real-time

* Ứng viên quan tâm gửi thông tin theo mẫu của Ngân hàng về địa chỉ: pns.tuyendung@ocb.com.vn
Customer support
(84) 28 7305 6678