Back to previous

CHUYÊN VIÊN CAO CẤP/ CHUYÊN VIÊN/NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRỰC TIẾP

Workplace
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội
Number of recruits
50
Expired date
30-11-2021

Job description

1. Lập kế hoạch, triển khai bán hàng
 • Lập kế hoạch kinh doanh cho phạm vi được giao
 • Thực hiện quản lý danh mục khách hàng hiện hữu: liên hệ định kì với khách hàng để nắm bắt và phục vụ kịp tời các nhu cầu giao dịch, sử dụng các sản phẩm của ngân hàng
 • Tìm kiếm các khách hàng mới/ Khách hàng tiềm năng tư vấn các giải pháp, sản phẩm và/ hoặc dịch vụ phù hợp với các quy định, quy trình và thẩm quyền
 • Sử dụng hệ thốn quản lý khách hàng/ quản lý bán hàng và các hệ thống khác để lập báo cáo theo dõi hồ sơ khách hàng
 • Giám sát việc triển khai bán hàng và theo dõi kết quả , đồng thời thực hiện một số hoạt động kiểm soát sau vay với khách hàng                                    
2. Phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai bán hàng
 • Phối hợp với các đơn vị/ phòng thuộc dịch vụ khách hàng, giao dịch để hỗ trợ thực hiện các giao dịch ngân hàng như mở thẻ, rút tiền…
 • Phối hợp với các đơn vị hội sở đẻ thực hiện hoạt động kiểm soát rủi ro/ thu hồi nợ đối với các khách hàng được giao quản lý theo đúng quy trình                                    
3. Tuân thủ kỷ luật kinh doanh: tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo/ huấn luyện về sản phẩm, quy trình tín dụng, quản lý sau vay và quản trị rủi ro tín dụng/ khách hàng

4. Các công việc khác: thực hiện các công việc khác như hành chính, báo cáo theo quy định của đơn vị và quản lý trực tiếp

Job requirements

 • Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng/ Kinh tế/ Quản trị kinh doanh…
 • Chuyên viên cao cấp: ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan
 • Chuyên viên : 1-2 năm kinh nghiệp ở vị trí liên quan
 • Nhân viên: không yêu cầu kinh nghiệm
Customer support
(84) 28 7305 6678