Back to previous

BUSINESS ANALYST - BPM SYSTEM

Workplace
TP. Hồ Chí Minh
Number of recruits
1
Expired date
30-11-2021

Job description

  • Thực hiện phát triển quy trình mới trên hệ thống BPM với mức độ tương đối phức tạp
  • Thực hiện cải tiến quy trình đã phát triển trên hệ thống
  • Thực hiện nghiên cứu, thử nghiệm giải pháp, chuyển hóa yêu cầu nghiệp vụ thành tài liệu theo ngôn ngữ lập trình đối với các yêu cầu nghiệp vụ
  • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Ban

Job requirements

  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Toán Tài chính, ... và các chuyên ngành liên quan.
  • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến phát triển hệ thống công nghệ. Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng.
  • Có kiến thức trong việc thiết kế quy trình và thu thập yêu cầu, phân tích, báo cáo, quản lý sự thay đổi, hiểu rõ các công cụ khai thác BPM với mức độ phức tạp.
  • Kiến thức về phần mềm. Tiếng anh đọc hiểu văn bản chuyên ngành.

Job tags

Customer support
(84) 28 7305 6678