Back to previous

BACK END DEVELOPER (JAVA) - DIGITAL BANKING

Workplace
TP. Hồ Chí Minh
Number of recruits
1
Expired date
30-11-2021

Job description

  • Là thành viên của  OMNI Team, tham gia phát triển hệ thống phần mềm lớn, đa dịch vụ  với các sản phẩm  tài chính đa dạng : Account, Saving, Lending, Loyalty
  • Nghiên cứu tính khả thi về mặt kỹ thuật và đề xuất giải pháp cải tiến công nghệ
  • Xây dựng phần mềm theo đúng tài liệu đặc tả yêu cầu người dùng, tài liệu phân tích thiết kế và đúng tiến độ
  • Đảm bảo ứng dụng đã được unit test trước khi bàn giao cho đội Kiểm thử
  • Thực hiện các phần công việc trong các quy trình có liên quan đến Phòng/ Bộ phận

Job requirements

  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật hoặc các chuyên ngành liên quan
  • Có kinh nghiệm về Java (JSP/Servlet, Framework Struts, Spring, Framework Hibernate)
  • Có kinh nghiệm webservice: Rest API/ Soap API
  • Tổng quan và chuyên sâu về Ngân hàng số, nghiệp vụ phát triển ứng dụng Ngân hàng số
  • Tác phòng làm việc chuyên nghiệp, giao tiếp tốt, có trách nhiệm trong công việc và khả năng làm việc nhóm

Job tags

Customer support
(84) 28 7305 6678