Back to previous

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH "GIÁM ĐỐC TIỀM NĂNG 2022"

03/10/2022

Ngày 03/10 vừa qua, OCB long trọng tổ chức tổng kết các chương trình đào tạo lãnh đạo tiềm năng:

🍀Chương trình Giám đốc QHKH/TD tiềm năng

🍀Chương trình Kiểm soát viên DVKH tiềm năng

🍀Chương trình Kiểm soát viên DVTD tiềm năng

🔹 Thông qua chương trình, OCB đã đào tạo thành công các nhân sự có tố chất lãnh đạo, tạo nền tảng để xây dựng một đội ngũ lãnh đạo nòng cốt giúp OCB phát triển vững mạnh hơn.

🔹 Tại OCB, chúng tôi luôn chú trọng đến yếu tố con người, quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất để giúp nhân viên có cơ hội tiếp cận kiến thức mới, phát triển bản thân lên các vị trí cao hơn!

Thực hiện
 
PHÒNG TUYỂN DỤNG - TRUNG TÂM NHÂN SỰ & ĐÀO TẠO
NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG
Add: 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Email: pns.tuyendung@ocb.com.vn

Related news

See more
Customer support
(84) 28 7305 6678