Back to previous

TẠM HOÃN ASSESSMENT DAY DO TÌNH HÌNH DỊCH

03/11/2021

Nhằm đảm bảo sức khỏe trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, OCB thông báo tạm hoãn lịch tổ chức Assessment Day (dự kiến ngày 15.05) tới đây.

Các thông tin về chương trình sẽ được cập nhật đến toàn bộ thí sinh trong thời gian sớm nhất.Related news

See more
Customer support
(84) 28 7305 6678