Back to previous

Ngày đôi 4/4 - Deal cực hời

04/04/2024
Expired
Đăng ký ngay!
Promotion information

Khách hàng thực hiện 4 giao dịch có tổng giá trị từ 444.000 VNĐ trên ngân hàng số OCB OMNI

Promotion detail

Hoàn tiền 44.000 VNĐ cho Khách hàng thực hiện 4 giao dịch có tổng giá trị tối thiểu 444.000 VNĐ qua ngân hàng số OCB OMMI.

  • Giao dịch hợp lệ loại trừ giao dịch liên quan Ví điện tử, giao dịch chuyển tiền.
  • Ưu đãi dành cho 200 Khách hàng thỏa điều kiện sớm nhất trong ngày diễn ra chương trình.
Duration

Trong ngày 4/4/2024

Participants

Người dùng sử dụng ứng dụng OCB OMNI

Term and conditions

Related news

See more

Latest news

Related topics

Customer support
(84) 28 7305 6678