Tiền gửi có kỳ hạn

Giải pháp tiết kiệm với cấu trúc đa dạng và đáp ứng linh hoạt các nhu cầu của Khách hàng với lãi suất ưu đãi vượt trội.

Đặc quyền Khách hàng ưu tiên

Lãi suất ưu đãi

Ưu đãi thêm lên tới 0.2% cho các tài khoản gửi mới hoặc tái tục

Hỗ trợ khách hàng
1800 6678