undefined

Ưu đãi hội viên

TIỀN GỬI CÓ KÌ HẠN

Lãi suất ưu đãi

+0,2% +0,15% +0,1%

+0,05%

TIỀN VAY

Lãi suất ưu đãi khoản vay có tài sản đảm bảo

(Giảm lãi suất và biên độ vay trên biểu lãi suất ưu đãi hoặc lãi suất không ưu đãi từng thời kỳ)

 

-0,5% -0,3% -0,3%

-0,2%

TIỀN GỬI TÀI KHOẢN THANH TOÁN

Phí chọn số tài khoản theo yêu cầu của KH

Giảm 50% Giảm 40% Giảm 30%

Giảm 20%

Miễn phí rút tiền bằng thẻ ATM trong và ngoài OCB

3.1 TÀI KHOẢN THÔNG MINH

 • Loại tài khoản
Tặng gói
TK kim cương
Tặng gói
TK kim cương
Tặng gói
TK kim cương

Tặng gói
TK kim cương

 • Phí quản lý tài khoản
Miễn phí Miễn phí Miễn phí

Miễn phí

 • Phí kiểm đếm khi KH sử sụng vốn trong vòng 02 ngày từ ngày nộp tiền vào tài khoản để chuyển đi/rút tiền mặt

Giảm 50%

Giảm 50% Giảm 50%

Giảm 50%

TÀI KHOẢN THANH TOÁN THÔNG THƯỜNG

 • Phí quản lý tài khoản
Miễn phí Miễn phí Miễn phí

Miễn phí

 • Phí chủ tài khoản nộp tiền mặt vào tài khoản (khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản)
Miễn phí Miễn phí Miễn phí

Miễn phí

 • Phí rút tiền mặt (khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản)
Miễn phí Giảm 50% Giảm 50%

Giảm 30%

 • Phí chuyển khoản ngoài hệ thống (cùng/khác địa bàn tỉnh/TP nơi mở tài khoản)
Giảm 30% Giảm 30% Giảm 30%

Giảm 30%

 • Phí kiểm đếm khi KH sử sụng vốn trong vòng 02 ngày từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản hoặc nhận chuyển khoản để chuyển đi hoặc rút tiền mặt

Giảm 50%

Giảm 50% Giảm 50%

Giảm 30%

 • Xác nhận số dư bằng văn bản
Miễn phí Miễn phí Miễn phí

Miễn phí

 • Cấp giấy phép mang ngoại tệ ra nước ngoài
Miễn phí Miễn phí Miễn phí

Miễn phí

TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI

Phí dịch vụ chuyển tiền đi bằng điện
(loại trừ mục đích chuyển tiền định cư/ cho tặng tài sản/ thừa kế).

Giảm 50% Giảm 50% Giảm 50%

Giảm 50%

Nhận tiền chuyển về

Giảm 50% Giảm 50% Giảm 50%

Giảm 50%

Giảm/cộng tỷ giá khi thu đổi/mua bán ngoại tệ

15 điểm 15 điểm 15 điểm

15 điểm

DỊCH VỤ NGÂN QUỸ

Kiểm đếm VND

Giảm 30%

Giảm 30% Giảm 30%

Giảm 30%

Kiểm định ngoại tệ

Giảm 30%

Giảm 30% Giảm 30%

Giảm 30%

Thu hộ VND

Giảm 30%

Giảm 30% Giảm 30%

Giảm 30%

_________

Là Hội viên Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên, Quý khách được cung cấp chính sách ưu đãi đặc biệt về lãi suất & phí tích hợp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, đáp ứng toàn diện nhu cầu tài chính của quý khách:

•    Quyền lợi cộng thêm đến 0.2% lãi suất tiền gửi tiết kiệm.
•    Quyền lợi giảm thêm đến 0.5% lãi suất đối với các khoản vay có tài sản đảm bảo.
•    Quyền lợi miễn/ giảm phí thẻ tín dụng, thẻ thanh toán quốc tế, gói tài khoản thanh toán.
•    Quyền lợi miễn/ giảm phí lựa chọn tài khoản số đẹp.
•    Quyền lợi miễn/ giảm phí và ưu đãi tỉ giá giao dịch ngoại tệ.

 

Đặt hẹn tư vấn

 • 41 & 45 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM
 • pkkhut.rb@ocb.com.vn
 • 1800 6678
Chọn chi nhánh tư vấn *
Tỉnh/ Thành phố
Quận/Huyện
Chọn chi nhánh
Thời gian đề xuất
Chọn nhu cầu tư vấn
Hỗ trợ khách hàng
1800 6678