Back to previous

OCB TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP UPAS L/C & THANH TOÁN QUỐC TẾ DÀNH CHO KHDN

08/04/2020

Với mong muốn mang lại giải pháp tài chính tối ưu với chi phí tốt nhất cho Khách hàng, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) triển khai giải pháp UPAS L/C và thanh toán quốc tế với mức phí cạnh tranh trên thị trường.
Sản phẩm thư tín dụng trả chậm có điều khoản trả ngay (UPAS L/C) cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu/mua hàng hóa trong nước thanh toán ngay cho nhà xuất khẩu/đối tác trong khi vẫn được hưởng thời gian trả chậm tối đa lên tới 360 ngày. Với ưu điểm này sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao tính thanh khoản, cải thiện dòng tiền, duy trì, mở rộng mối quan hệ với đối tác trong và ngoài nước.


Một ưu điểm vượt trội khác là chi phí thực hiện giải pháp UPAS L/C này thấp hơn rất nhiều so với chi phí vay VNĐ để thanh toán trả ngay hoặc vào một thời điểm thỏa thuận.
-    Theo đó, đối tượng của UPAS L/C nhập khẩu là những doanh nghiệp nhập khẩu, không có đủ nguồn thu ngoại tệ và dùng vốn vay thanh toán L/C; đối tượng của UPAS L/C nội địa là doanh nghiệp theo yêu cầu bên bán hàng phải thanh toán ngay hoặc có bảo lãnh thanh toán của OCB mới được nhận hàng.
-    Các giải pháp này ưu tiên cho các giao dịch như: Mua hàng hóa, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị (MMTB) phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; hoặc Mua hàng hóa, nguyên vật liệu, MMTB thi công công trình, dự án OCB sẽ xem xét và đánh giá theo từng nhu cầu phát sinh.. Với mức phí UPAS L/C cạnh tranh chỉ từ 4%/năm đối với nhập khẩu và từ 6.7%/năm đối với nội địa;
-    Ngoài ra để hỗ trợ khách hàng thường xuyên giao dịch thanh toán quốc tế, OCB triển khai đa dạng gói doanh số thanh toán quốc tế với mức phí giảm lên đến 55% so với mức phí thông thường. Theo đó, Khách hàng trả phí cho một gói doanh số giao dịch thanh toán quốc tế và sau đó Khách hàng không mất thêm phí chuyển tiền, thanh toán L/C, thanh toán nhờ thu và điện phí đi kèm với các giao dịch có doanh số cộng dồn đảm bảo không vượt quá giá trị “Gói” doanh số đăng ký tại OCB.
OCB tin tưởng giải pháp tài chính UPAS L/C và Thanh toán quốc tế này sẽ mang đến những giá trị gia tăng nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Quý Khách hàng.

Related news

See more
Customer support
(84) 28 7305 6678