Back to previous

OCB ĐẠT LỢI NHUẬN HƠN 3.200 TỶ ĐỒNG NĂM 2019

07/01/2020

Ngân hàng OCB hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019, đạt hơn 3.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng gần 50% so với năm ngoái.
Đại diện ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông cho biết đây là năm thứ 3 liên tiếp, OCB có mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kép (CARG) từ năm 2016 đến 2019 đạt trên 88%.
Theo đó, tỷ suất sinh lời tiếp tục cải thiện mạnh.Hiệu suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân (ROAA) và hiệu suất sinh lời của vốn chủ sở hữu bình quân (ROAE) lần lượt trên 2,4% và 28%. Tỷ suất lợi nhuận trên cổ phần tăng hơn 25% đạt mức khoảng 3.300 đồng một CP.
Tổng tài sản của OCB tại thời điểm cuối năm 2019 đạt khoảng 120.000 tỷ đồng. Ngân hàng cũng vào Top 100 công ty đại chúng lớn nhất trong danh sách Forbes Việt Nam vừa công bố. Danh sách này được chọn lọc thông qua đánh giá quy mô doanh nghiệp trên bốn tiêu chí: doanh thu, lợi nhuận, tổng tài sản và giá trị vốn hóa.

OCB là cũng một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành các hạng mục dự án Quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế Basel II vào năm 2017, được Ngân hàng Nhà nước công nhận vào tháng 12/2018. Moody's Investors - một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất thế giới cũng tăng xếp hạng đánh giá rủi ro đối tác (CRA-counterparty risk assessment) và xếp hạng rủi ro đối tác (CRR-counterparty risk ratings) của OCB lên mức Ba3 trong năm 2019.

Related news

See more
Customer support
(84) 28 7305 6678