Back to previous

OCB ĐẠT LỢI NHUẬN GẦN 2000 TỶ ĐỒNG TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM

24/10/2019

OCB vừa công bố kết quả 9 tháng với lợi nhuận trước thuế đạt 1.943 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt  106.413 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ.
Với kết quả này, OCB tiếp tục khẳng định tên tuổi trong nhóm câu lạc bộ ngân hàng nghìn tỷ, sánh vai cùng với Tổ chức tín dụng quy mô đầu ngành khác.

Ngân hàng trong top đầu về tốc độ tăng trưởng tốt nhất

Theo thống kê, OCB có tăng trưởng lợi nhuận trước thuế liên tiếp trong 2 năm 2017-2018 đều đạt và vượt trên 100%. Cụ thể năm 2017, lợi nhuận trước thuế của OCB cả năm đạt tăng trưởng so với 2016 tới  111%, ở mức 1.022 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối 2018, lợi nhuận trước thuế của OCB tiếp tục tăng trưởng vượt trội, ghi nhận 2.202 tỷ đồng, gấp  2,2 lần so với kết quả của năm trước.
Ở quý III/2019, theo báo cáo tài chính hợp nhất, dư nợ thị trường 1 của OCB đạt  69.296 tỷ đồng, tăng trưởng 27% so với cùng kỳ 2018. Tổng thu thuần đạt  4.368 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với cùng kỳ 2018. Đáng chú ý, thu thuần từ lãi và thu thuần từ hoạt động dịch vụ của OCB tăng rất mạnh với tăng trưởng so với kỳ 2018 lần lượt và 20% và 87%, góp phần mang lại nguồn thu nhập hoạt động bền vững cho Ngân hàng.