Back to previous

Thông báo triển khai toàn hệ thống v/v tra cứu hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

01/06/2022

Căn cứ Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 11/09/2021 v/v “Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quản lý Thuế ngày 13/06/2019” và Nghị định số 123/2020 ngày 19/10/2020 của Chính quy định về “Hóa đơn, chứng từ”. 

OCB thông báo đã triển khai và áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC cho toàn hệ thống.

 • Thời gian triển khai:
  • Từ ngày 01/04/2022 áp dụng cho các CN và PGD thuộc 6 tỉnh thành (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Bình Định), gồm: Hội sở và ĐVKD thuộc khu vực HCM; CN Hà Nội và PGD; CN Thăng Long; CN Cầu Giấy; CN Long Biên; CN Linh Đàm; CN Hải Phòng và PGD; CN Quảng Ninh và PGD; CN Bình Định.
  • Tại ngày 01/06/2022 áp dụng toàn hệ thống OCB.
 • Hình thức hóa đơn: hóa đơn điện tử do OCB phát hành là hóa đơn điện tử không có mã của Cơ quan Thuế.
 • Loại hóa đơn: hóa đơn giá trị gia tăng và hóa đơn bán hàng.
 • Hình thức nhận HĐĐT
  • Đối với khách hàng đã có thông tin tại OCB: tra cứu HĐĐT qua tra web (https://ocb.com.vn/tracuuhoadon hoặc https://omni.ocb.com.vn).
  • Đối với khách hàng chưa có thông tin tại OCB: vui lòng đăng ký thông tin hoặc liên hệ trực tiếp quầy giao dịch đề nhận hóa đơn.

Related news

See more
Customer support
(84) 28 7305 6678