Back to previous

Khách hàng được rút trước hạn một phần tiền gửi tại OCB

05/08/2022

Từ ngày 01/08/2022, khách hàng cá nhân có thể rút một phần tiền gửi khi gửi tiết kiệm tại OCB.

Đặc điểm tính năng:
Khi có nhu cầu rút trước hạn một phần tiền gửi, khách hàng được hưởng mức lãi suất như sau:

  • Phần gốc rút trước hạn được hưởng lãi suất không kỳ hạn thấp nhất theo quy định của OCB.
  • Phần gốc còn lại sẽ tiếp tục được hưởng mức lãi suất đã cam kết ngay tại thời điểm khách hàng tham gia sản phẩm Tiền gửi. 

Sản phẩm áp dụng: 

  • Tiền gửi tiết kiệm thông thường với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.
  • Tiền gửi có kỳ hạn (Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn) với phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Để biết thêm thông tin về chương trình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline OCB: 18006678 để được tư vấn chi tiết.

Related news

See more
Customer support
(84) 28 7305 6678