Thấu Chi Tài Khoản KHDN

Thấu Chi Tài Khoản KHDN

Là hình thức cấp tín dụng mà OCB cung cấp cho KHDN thông qua việc chấp thuận cho khách hàng chi vượt số dư Có trên tài khoản tiền gửi thanh toán (TK TGTT) bằng Đồng Việt Nam (VND) của khách hàng tại OCB.
Đối tượng khách hàng
Khách hàng bị thiếu hụt vốn lưu động tạm thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Đặc tính sản phẩm

  Mục đích thấu chi
Bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh
Loại tiền thấu chi
VND
Hình thức rút vốn
Rút vượt số dư tài khoản thanh toán của Khách hàng thông qua hình thức chuyển khoản để thanh toán các chi phí
Thời hạn thấu chi
Tối đa 12 tháng
Hạn mức thấu chi tối thiểu
100 triệu đồng (Một trăm triệu đồng)
Hạn mức thấu chi tối đa
03 tỷ đồng (tối đa theo nhu cầu khách hàng đối với TSBĐ 100% tiền gửi tại OCB) 
Tài sản bảo đảm
Không có TSBĐ hoặc TSBĐ do OCB chấp nhận
Thu lãi
Hàng tháng
Thu gốc
Linh hoạt theo dòng tiền khách hàng

Tiện ích vượt trội

  • Đáp ứng nhanh chóng nhu cầu vốn của khách hàng chỉ trong vòng 10 phút.
  • Thấu chi không TSBĐ tối đa đến 2 tỷ đồng.
  • Giảm tối đa lãi vay qua hệ thống thu vốn vay tự động mỗi ngày.
  •  Lãi suất, phí cạnh tranh nhất trên thị trường hiện nay.
  • Điều kiện và thủ tục cấp thấu chi đơn giản.

Thủ tục đăng ký

Quý khách vui lòng điền thông tin vào form, chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất
Tỉnh/ Thành phố
Sản phẩm
Hỗ trợ khách hàng
1800 6678