Thấu Chi Dành Cho Đại Lý Của Bamboo Airways

Thấu Chi Dành Cho Đại Lý Của Bamboo Airways

Là cấp tín dụng dưới hình thức OCB cấp hạn mức thấu chi để thanh toán tiền vé máy bay cho BAV.
Đối tượng khách hàng
Pháp nhân hoặc cá nhân là chủ DNTN đang là Đại lý của BAV

Đặc tính sản phẩm

Mục đích tài trợ
Thanh toán tiền vé máy bay cho BAV
Hình thức cấp tín dụng
Hạn mức thấu chi
Giá trị cấp thấu chi tối đa
2 tỷ đồng đối với không TSBĐ và 5 tỷ đồng đối với có TSBĐ
Thời hạn hạn mức
Tối đa 12 tháng, thời hạn mỗi món thấu chi tối đa 30 ngày
Tài sản bảo đảm
Không có TSBĐ hoặc có TSBĐ được OCB chấp nhận

Tiện ích vượt trội

  • Tài trợ không tài sản bảo đảm lên đến 2 tỷ đồng
  • Lãi suất, phí cạnh tranh nhất trên thị trường
  • Điệu kiện và thủ tục cấp tín dụng đơn giản

Thủ tục đăng ký

Quý khách vui lòng điền thông tin vào form, chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất
Hỗ trợ khách hàng
1800 6678