Tài trợ ngành thi công xây lắp

Tài trợ ngành thi công xây lắp

Là sản phẩm áp dụng cho các khách hàng doanh nghiệp hoạt động trong ngành thi công xây lắp có nhu cầu được cấp tín dụng dưới hình thức bảo lãnh, cho vay nhằm phục vụ cho việc thực hiện các công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư công > 50% tổng vốn đầu tư hoặc công trình có Chủ đầu tư/ Nhà thầu chính đang được OCB tài trợ vốn.
Đối tượng khách hàng
Là các doanh nghiệp hoạt động trong ngành thi công xây lắp được OCB xét cấp tín dụng theo quy định này bao gồm: Nhà thầu chính, Nhà thầu phụ, Nhà cung cấp nguyên vật liệu cho công trình.

Đặc điểm sản phẩm

Mục đích cấp tín dụng
Đáp ứng nhu cầu khách hàng vay, phát hành bảo lãnh trọn gói phục vụ thi công, xây lắp, cung cấp nguyên vật liệu cho công trình, bao gồm nhưng không giới hạn: Chi phí nguyên vật liệu xây dựng; nhân công; máy móc thiết bị (thuê, sửa chữa); thanh toán cho nhà thầu phụ;…
Phương thức tài trợ

Hạn mức tín dụng hoặc Từng lần.

Phương thức trả nợ

Trả nợ gốc linh hoạt căn cứ vào tiến độ thanh toán của Chủ đầu tư/ Nhà thầu chính, đảm bảo quản lý dòng tiền hiệu quả.

Tài sản bảo đảm
Nhận thế chấp toàn bộ là Quyền đòi nợ; hoặc một phần là Quyền đòi nợ và bổ sung BĐS.

Tiện ích vượt trội

  • TSBĐ: nhận thế chấp Quyền đòi nợ và/hoặc TSBĐ khác;
  • Tỷ lệ cho vay: lên đến 80% giá trị Quyền đòi nợ. Trường hợp thế chấp 100% là BĐS thì tỷ lệ cho vay tăng 5% so với khách hàng thông thường;
  • Phát hành bảo lãnh không cần TSBĐ đối với Bảo lãnh: dự thầu, THHĐ và bảo hành;
  • Tỷ lệ ký quỹ bảo lãnh thấp: 0% (BL dự thầu, Hoàn trả tiền tạm ứng), 0%-5% (BL thực hiện hợp đồng), 0%-10% (Bl thanh toán, BL bảo hành);
  • Thủ tục nhận thế chấp Quyền đòi nợ đơn giản, nhanh chóng.

Thủ tục đăng ký

Quý khách vui lòng điền thông tin vào form, chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất
Hỗ trợ khách hàng
1800 6678