Cấp Tín Dụng Không Tài Sản Bảo Đảm Đối Với Nhà Phân Phối Của Vinamilk, Nutifood

Cấp Tín Dụng Không Tài Sản Bảo Đảm Đối Với Nhà Phân Phối Của Vinamilk, Nutifood

Là cấp tín dụng dưới hình thức OCB cho vay hoặc thấu chi nhằm mục đích thanh toán cho phương án mua hàng để cho các nhãn hàng Vinamilk, Nutifood.
Đối tượng khách hàng
Nhà phân phối của Vinamilk, Nutifood thỏa điều kiện của OCB

Đặc tính sản phẩm

Mục đích tài trợ
Tài trợ phương án phân phối hàng tiêu dùng nhanh của Vinamilk, Nutifood
Hình thức cấp tín dụng
Cho vay, thấu chi, bảo lãnh
Hạn mức
5 tỷ đồng đối với Nhà phân phối loại 1 và 3 tỷ đồng đối với nhà phân phối loại 2

Thời hạn tài trợ
Hạn mức tối đa 12 tháng, thời hạn mỗi khế ước nhận nợ tối đa 4 tháng
Tài sản bảo đảm
Không có TSBĐ

Tiện ích vượt trội

  • Tài trợ không bảo đảm lên đến 5 tỷ đồng
  • Lãi suất, phí cạnh tranh nhất trên thị trường
  • Điệu kiện và thủ tục cấp tín dụng đơn giản

Thủ tục đăng ký

Quý khách vui lòng điền thông tin vào form, chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất
Tỉnh/ Thành phố
Sản phẩm
Hỗ trợ khách hàng
1800 6678